Преузимање

ООоТранслит можете преузети са:

Најновије издање 24.05.0

Објављено: 12. 05. 2024. године
Датотека за преузимање: OOoTranslit-24.05.0.oxt
MD5 hash: 0f936534d0fe7cf8eac7774ccce7dc58

Претходна издања

Издање Веза MD5 hash
24.03.0 bc4dbb5a4c0c94e82a25be9a18111690
24.02.1 32c49b12e3accb0c4c3ce5bb37613c04
24.02.0 533b050df1f2ce75697b304fc3efd3d4
23.10.0 af32eb1d7463506a22713bd515fc7dea
0.4.1 (Apache OpenOffice) 9d80dc6efd956f68a239116549b22dfc
0.4.1 90c14d54b3f5865085b89c24aeb6eb59
0.4.0 Beta 5 e6b6e1c5f64c99a82a5f740d188067f1
0.4.1 RC1 b00ad8f39daa99ed1e4e1f035b6beda4
0.3.8c c6170793f47345230534e9766da3e289
0.3.8b 92643a52f35cc022278ddc1acf08611f
0.3.8 3f5cbc66dd87ed5ad2e6dea6426a8b43
0.3.6 1146ea7d2be0347d66b2202784ab6658
0.3.5 9b4e2fa99b779ece257d49e9ecb0cd0d
0.3.4 5174a8bf9a6b0475b99392ea42a6457b
0.3.3b 1e377ac5c52259f6daaf2535083e6bd9
0.3.3 1e377ac5c52259f6daaf2535083e6bd9
0.3.2 a72b5e7294667e1932abd258be298145
0.3.1 aa3b485044009e095178803428b1fe50
0.3.0 dbdd8d2afd075657462241a9768aa67e
3oT 9b9402dc50f654cbf7c05c3f8f62d1e5