ООоТранслит је бесплатан и слободан додатак за LibreOffice / Apache OpenOffice Writer и Calc за једноставно и брзо двосмерно пресловљавање текста на српском језику писаном ћирилицом или латиницом.

Разуме следећа српска писма:

  1. српска ћирилица (УТФ-8), подржана од 20. фебруара 2005.
  2. српска латиница (УТФ-8), подржана од 20. фебруара 2005.
  3. CIRSCII (ћирилични ASCII), подржан од 26. јануара 2007.
  4. YUSCII (латинични ASCII), подржан од 26. јануара 2007.
  5. Танјуг (новинарски распоред), подржан од 4. марта 2008.

Такође доступан за преузимање у званичним репозиторијумима канцеларијских пакета:

Паметно пресловљавање

Приликом пресловљавања текста у целом документу из латинице у ћирилицу, ООоТранслит води рачуна о следећем:

  1. правилно пресловљава речи које задржавају „нј“ уместо „њ“ и „дж“ уместо „џ“; попут: Танјуг, инјекција, конјункција, конјугација, конјуктивитис, надживети и друге. Уколико уочите неку грешку, јавите ми.
  2. од новембра 2023. године поједине стране речи оставља у изводном облику (попут LibreOffice, Apache, OpenOffice, WordPress, Microsoft, Windows и слично), односно које да локализује (тренутно само Линукс).

Познати недостаци

  1. Од издања 24.05.0 не покушавамо да поправимо неисправно откуцано латинично слово „dj“ у „ђ“ због компатибилности са ијекавским наречјем (пресловљава се само „đ“ у „ђ“).
  2. Пресловљавањем само изабраног текста губи се форматирање текста.

Прво јавно издање макроа за OpenOffice.org Writer под називом „3оТ“ (скраћено од OpenOffice.org Transliterator) објављено је 20. фебруара 2005. године. Тада је било подржано само пресловљавање између ћириличног и латиничног писма. Убрзо је назив преко „3оТранс“ напокон постао „ООоТранслит“ од издања 0.3.3 (април 2005).