GNUzilla

mirror::urosevic.net

Анкета: ћирилична ГНУзила

У периоду од 12. марта 2005. до 22. маја 2008. године спровели смо анкету у циљу истраживања читалишне публике о потреби за приређивањем ГНУзил амагазина на ћириличном писму. Детаљније о томе прочитајте у записима „GNUzilla и ГНУзила“ и „GNUzilla::анкета“.

Да ли упоредо са латиничним, ГНУзила треба да постоји и на ћириличном писму?
Треба 215 71,43%
Не треба 86 28,57%
Укупно гласова: 301